Aktuelt om bolig/eiendom - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Aktuelt om bolig/eiendom


Utvidet tilbud om offentlig transport

Hurdal kommune i samarbeid med Ruter har opplyst at tilbudet om offentlig transport utvides fra oktober 2017

Oljefyring - 12.10.2016
Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten med et slikt forbud er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Forslaget er sendt på høring, og høringsfristen er 11. januar 2017.

Det er lagt frem 2 forskjellige forslag:
1: Forbud mot all fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygg.
2: Som forslaget over, men med unntak for bruk av olje til tilleggsoppvarming på kalde dager (spisslast) i øvrige bygg (alle andre bygg enn boliger).

Forslagene skyldes at Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser i 2030 med 40 prosent i forhold til 1990. Regjeringen jobber for å få en avtale med EU om felles gjennomføring av klimamålene.
(regjeringen.no)


Eierseksjonsleiligheter: Legalpanterettens omfang - 02.12.2016
Eierseksjonsloven § 25 første ledd er endret/fått et tillegg: "Panteretten omfanger også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning".Borettslagssleiligheter: Legalpanterettens omfang - 02.12.2016
Burettslagslova § 5-20 første ledd er endret/fått et tillegg: "Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har innkommet en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning".


Formuesverdi (ligningsverdi)

Formuesverdi for primærbolig utgjør 25 % (i 2016 og 2017) av beregnet markedsverdi for boligen.

Formuesverdi for sekundærbolig utgjør 80% i 2016 og 90% i 2017 av beregnet markedsverdi for boligen.

Hvorvidt boligen anses som primærbolig, avhenger av om eieren var fast bosatt i boligen ved utgangen av inntektsåret.

Næring: Dersom mer enn halvparten av eiendommens areal blir benyttet som bolig, herunder areal som leies ut til bolig i næringsvirksomhet, skal eiendommen verdsettes etter reglene for boligeiendommer.

(kilde: Skatteetaten)________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet