Barnehager - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Barnehager


Hurdal har 3 barnehager, hvorav 1 er kommunal (Rustad).


Hoppensprett Hurdal
Rognstadvegen 6, 2090 Hurdal, tlf 94 13 38 04.
Følg Glassverkvegen 2 km (3 minutter) fra Hurdal Torg. På kartet ligger denne barnehagen litt nord for nordenden av Hurdalssjøen.

Barnehagens slagord er leke - leve - lære - lede - le og baserer seg på idrett, friluftsliv og aktivitetsbasert læring.

Hoppensprett Hurdal tilbyr varm lunch, samt melk og oppskåret frukt/grønnsaker.

Pris pr. 01.01.2016: Kr 2.655 (for 100% plass). Matpenger kr 250. Søskenmoderasjon.Læringsverkstedet Naturbarnehage Hurdal
Øvre Hagaveg 5, 2090 Hurdal, tlf 41 53 96 65.
Gå/kjør 550 meter fra Hurdal torg (følg Minneåsvegen og ta til venstre inn på Øvre Hagavegen). På kartet ligger denne barnehagen i nordenden av Hurdalssjøen.

Naturbarnehagen bygger på faste temadager innen språk, førmatematikk, kreativitet, natur & miljø og sosial kompetanse. Alle gruppene går turer, men har også egen turgruppe for de av barna som ønsker å gå mer på tur enn andre.

Læringsverkstedet Hurdal har med sine 2 måltider (lunch og mellommåltid/ettermiddag) påbegynt veien mot et sunt og variert fullkosttilbud, men foreløpig tar de barna som ønsker å spise frokost i barnehagen med seg den selv. Varme måltider minimum 4 ganger i uken.

Pris pr. 01.01.2016: Kr 2.655 (for 100% plass), kr 2.340 for 80% plass, kr 1.752 for 60% plass. Matpenger kr 350 for 60-100% plass, eller kroner 175 for 40-50% plass. Søskenmoderasjon.

Se Laringsverkstedet.no/Hurdal for nærmere informasjon.


Rustad barnehage
Jeppedalsvegen 7, 2090 Hurdal, tlf 66 10 67 93.
Følg Vestsidevegen (Rv180 og Rv120)12 km (13 minutter) fra Hurdal Torg. På kartet ligger denne barnehagen ca midtveis ned langs den langstrakte Hurdalssjøen, dvs. sør i kommunen.

Barnehagen vektlegger spesielt lek og språkutvikling, sosial kompetanse, barns medvirkning, språkstimulering og kreativ læring.

Pris pr. 20.01.2016: Kr 2.655 (for 100% plass), kr 2.443 for 80% plass, kr 1.832 for 60% plass. Søskenmoderasjon.

Se Hurdal.kommune.no for nærmere informasjon.


Søknad om plass i en av barnehagene:
Sendes Hurdal kommune


Barnehagene samarbeider om å gjøre skolestarten trygg for barna ved bl.a. å besøke hverandre og barneskolen før de når skolealder.


Forbehold: Priser og annen informasjon kan endre seg uten at dette er oppdatert på denne siden.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet