Budgivning - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Budgivning


                                                                                                                           In English


Her kan du lese nærmere om budgivning.

De fleste har liten erfaring med budrunder.

Det anbefales sterkt å sette seg litt inn i fremgangsmåten som kreves ved budgivning.


BØR LESES NØYE:


Budregler ved budgivning til Hurdalsmegleren

 • både bud, avslag og aksept må sendes skriftlig per sms eller e-post til bud@hurdalsmegleren.no.

 • hele budskjemaet må utfylles

 • megler formidler ikke bud, avslag og aksept som ikke er sendt skriftlig.

 • send kopi av ID sammen med det første budet. Bud uten ID vil ikke hensyntas.

 • budet er bindende når det er kommet til selgers kunnskap. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren frem til budfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Man må derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.

 • handelen er bindende dersom budet aksepteres innen akseptfristen.

 • det frarådes å bruke mobilbilde ved innsending av både budskjema og ID. Utskrifter fra mobilbilder som er for utydelige til å kunne arkiveres på saken hos megleren, vil ikke anses som mottatt av megleren.

 • fyll ut hele budskjemaet. Manglende utfylling kan skape usikkerhet som gjør at budet ikke blir med.

 • husk at omkostninger og en eventuell fellesgjeld kommer i tillegg til summen du byr/skriver i budet. Omkostningene osv. er spesifisert i salgsoppgaven.

 • budet ditt må i hvert fall stå til klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning.

 • megler kan bestemme at akseptfristen må være en minimumstid (slik at megler/selger/kjøpers långiver har tilstrekkelig tid til å svare).

 • budrunden starter kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdager regnes ikke som virkedag.

 • bud følges vanligvis først opp fra og med kl 11.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det vil si at bud aksepteres tidligst like før kl 12:00.

 • megler tar forbehold om å fortsette budrunden neste dag dersom handel ikke er kommet i stand innen kl 15.30 eller innen budgivernes bankkontakt er mulig å få tak i pr. telefon.

 • Dersom det foreligger mange interessenter eller bud, vil de interessenter som har lagt inn bud prioriteres.


Hva budet MÅ inneholde

 • MERK: unnlatelse av å følge budreglene medfører at megler ikke kan garantere at budet blir med i budrunden.

 • budet må være skriftlig.

 • ID: budgiver må identifisere seg senest samtidig med budet.

 • ID: interessenter kan eventuelt identifisere seg på visning før budrunden.

 • budgiver aksepterer at e-postadresse brukes til å bli varslet om bud

 • eiendommens matrikkelnummer: Gnr., Bnr. / Snr./ Festenr./ Andelsnummer/ kommune (står allerede i budskjemaet dersom du bruker det som står i salgsoppgaven).

 • summen du ønsker å by.

 • Husk at omkostninger, eventuell fellesgjeld osv. kommer i tillegg til summen du skriver som budsum. Se i salgsoppgaven for nærmere informasjon.

 • akseptfristen: dato og klokkeslett.

 • ønsket overtakelsesdato.

 • eventuelle forbehold. Husk at uklarheter rundt forbehold kan medvirke til at budet ikke aksepteres eller ved misforståelse aksepteres på feil grunnlag.

 • budgivers navn, telefonnummer, epostadresse, adresse.

 • budgivers underskrift.

 • bankens/långivers navn.

 • långivers kontaktperson og direkte telefonnummer og eventuelt e-postadresse

 • størrelse på egenkapital.

 • størrelse på lånefinansiering.

 • vedlegg til budskjema: kopi av ID. (for den som ikke har identifisert seg på forhånd)


Annet

 • husk at selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

 • husk at budet ditt står frem til akseptfristen uavhengig av om det kommer inn høyrere bud.

 • husk å be megler om utfyllende informasjon: salgsprospektet er bare en del av denne informasjonen. Utfyllende informasjon kan fås pr. e-post, evt. vil det ligge en perm fremme på visning.

 • se boligen på visning - vit hva du byr på! Husk at kjøper har en undersøkelsesplikt. Forhold du ville eller burde ha oppdaget på visning kan ikke regnes som mangel.


IN ENGLISH

If you are interested in bidding on a house/property, here is a couple of things you might want to know.

The advertised view is usually a weekend.

The bidding usually starts monday morning, but no decision will be made before after 12 am on the first work day after the last advertised view (due to mandatory statutes in the law about bidding after an advertised view).

If anyone gives a bid monday, it is possible that the house will be sold monday somewhere between 12 am and 5 pm. If not anyone gives a bid on monday, the house can eventually be sold on very short notice, because the law does not set other time limits on bidding, than the 12 o'clock rule after an advertised view.

Please take contact if you might be interested in buying property in Hurdal.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet