Dyrehold - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Dyrehold


Med mye natur og turstier er Hurdal et godt sted å ha dyr.

Det er mange i Hurdal som har hest, hund og katt i tillegg til andre husdyr.

Merk at det er forbudt å la hest, storfe, sau, geit m.m. gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn (FOR-2012-07-02-671).


Bier
Dersom du ønsker å begynne avlsfremmende tiltak på bier, bør du blant annet sette deg inn forskriften (FOR-2001-04-18-426).


Hund
På noen steder gjelder det båndtvang hele året:

Båndtvang - del av året: I tiden 1. april til og med 1. oktober skal eier eller innehaver av hund i Hurdal kommune holde hunden i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt jf. § 6 e) i lov om hundehold.

Båndtvang - hele året: I henhold til forskrift om hundehold er det båndtvang hele året i og i tilknytning til boligområder. Det samme gjelder ved alle dobbeltsporede skiløyper på lørdager og søndager samt julehøytiden, vinterferie og påskehøytiden. Det samme gjelder på og ved skoler og barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon og på kirkegårder og grav-/urnelunder. Avgresningen for skoler og barnehager gjelder innenfor skolens/barnehagens eget område. I områder der bufe går på innmarksbeite skal hunder holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt. (jf. FOR-2008-18-656).


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet