Eierskifteforsikring - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Eierskifteforsikring
Hurdalsmegleren formidler eierskifteforsikring.

Årsaken er at denne forsikringsformen dekker forhold som ingen andre forsikringsformer dekker.


Eierskifteforsikring sett fra selgersiden

Den er ment å gi trygghet for selger. Dersom det oppstår mangler som selger ikke var klar over på salgstidspunktet, vil eierskifteforsikringsselskapet gjøre opp overfor kjøper.

Ettersom kjøper kan reklamere i løpet av de 5 første årene etter at kjøper overtok eiendommen, gir det naturlig nok en trygghet for selger å vite at man slipper å bekymre seg fremover i tid.

Eierskifteforsikringen dekker både advokatutgifter / saksomkostninger og krav kjøper måtte ha etter avhendingsloven.


Eierskifteforsikring sett fra kjøpersiden

Det kan både være en fordel og en ulempe for kjøper at selger har tegnet eierskifteforsikring.

Hurdalsmegleren mener at det innebærer en trygghet for kjøperen dersom selger har tegnet eierskifteforsikring.

Dersom kjøper har et mangelskrav mot selger, kan det være en fordel for kjøper å vite at det er tilstrekkelige midler å hente dersom det oppstår uenighet.

Generelt er det usikkert om en enkeltstående selger har tilstrekkelige midler til å gjøre opp for seg, mens et forsikringsselskap forutsetningsvis er økonomisk solid.

I tillegg vil eierskifteforsikringsselskapet ha profesjonelle folk som forstår når kjøper har et reelt krav. Man vil rett og slett slippe å komme i en tvist hvor den riktige løsningen er åpenbar.

Videre vil man lettere slippe en tvist med selgeren personlig.

Imidlertid kan det i noen tilfeller oppfattes som en ulempe å stå overfor det ressursmessig sterke eierskifteforsikringsselskapet dersom man havner i en tvist om hvorvidt det foreligger et krav. Eierskifteforsikringsselskapet har imidlertid muligheten til å pulverisere sin utgift ut over alle som tegner forsikringen, slik at det økonomiske motivet bør være begrenset.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet