Fiske - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Fiske


Fiskekort fås via SMS, se oppslag bl.a. langs veien inn til Hurdal for nærmere informasjon.

Fiskekort kjøpes av:

Hurdal Jeger og Fisk: HJFF disponerer i alt 35 små og store fiskevann, i tillegg til 3 store elver.  Hurdal jeger og fiskeforening (HJFF) er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Mathiesen Eidsvoll Værk: fra og med Skrukkelisjøen, over mot Jeppedalen og Øyangen (Lomtjern, Handkleputten, Hekkentjern, Svarttjern, Heggkolltjern, Abborputten, Mærratjern.
Forbudt å fiske i perioden 15. september - 31. oktober.
(Kilde: www.mev.no)

Hurdalsjøen fiskeadministrasjon (HFA):
Forbudt å fiske nærmere elve- og bekkeos enn 200 meter. Alt fiske med garn er forbudt i perioden 15. september - 31. oktober. Fiske etter sik er likevel tillatt, men da med maskevidde fra knute til knute under 22,5 mm.
Det er blant annet tillatt med stang, pilkestikke eller håndsnøre med sluk, flue og agn.

Hurdalssjøen har mange forskjellige fiskearter, herunder abbor, sik, gjedde og ørret.

Videre får du kjøpt fiskekort hos: Coop Knai, Coop Rustad, Montér Hurdal, YX Hurdal, INATUR.NO

Alle driver aktivt kultiveringsarbeid for å ivareta fiskemulighetene.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet