Jakt - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Jakt


Hurdal jeger og fiskeforening (HJFF) er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

HJFF disponerer cirka 90 000 da jaktterreng.


Fellingstillatelse
Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hurdal kommune (iht. FOR-2011-04-12-420).

Minstearealet (i daa) for godkjenning av vald og fellingstillatelse:
- elg: 2 000
- hjort: 9 000
- rådyr: 1 000
(Det er kommunen som godkjenner tellende areal. Ta derfor eventuelt kontakt med Hurdal kommune for nærmere informasjon.)

Fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever: Åpnet/minste vannlengde


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet