Offentlig transport - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Offentlig transport


                                                                                                                                 In English

Buss

 • Buss 445 mellom Hurdal - Eidsvoll Verk tog- og busstasjon.
  • Denne bussen går mellom Hurdalsjøen hotell, Hurdal kirke, opp langs vestsiden av Hurdalssjøen til, gjennom Hurdal sentrum og ned langs østsiden av Hurdalsjøen, forbi Nebbenes og frem til Eidsvoll Verk tog- og bussstasjon.
  • Avganger fra Hurdalsjøen hotell: 05:27, 06:57, 07:57, 11:27, 16:27, 19:57. Reisetid: 31 minutter.
  • Avganger fra Hurdal Kirke: 05:30, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 09:30, 11:30, 15:30, 16:30, 17:30, 20:00. Reisetid: 28 minutter.
  • Avganger fra Hurdal torg øst (sentrum): 05:36, 06:36, 07:06, 07:36, 08:06, 09:36, 11:36, 15:36, 16:36, 17:36, 20:06 Reisetid: 22 minutter.

 • Buss 445 mellom Eidsvoll Verk tog- og busstasjon.
  • Denne bussen går mellom Eidsvoll Verk tog- og busstasjon forbi Nebbenes, opp langs østsiden av Hurdalsjøen, gjennom Hurdal sentrum, ned langs vestsiden av Hurdalsjøen frem til Hurdal kirke. OBS: ikke alle avganger går videre til Hurdalsjøen hotell.
  • Avganger fra Eidsvoll Verk tog- og busstasjon: 07:30, 10:30, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:30.
  • Reisetider: 24/29/32 minutter til hhv. Hurdal torg øst (sentrum), Hurdal Kirke og Hurdalsjøen Hotell
  • Eventuelt - til Skrukkelia: Reise kl 12:35 med buss 447 - må bestilles på forhånd hos Ruter.

 • Buss 446 mellom Erikstellet, Hurdal torg vest (sentrum) og Knai.
  • Denne bussen går fra Erikstellet gjennom Hurdal torg vest (sentrum) og til Knai.
  • I stedet for å ta bussen helt til Knai, kan man gå av på Hurdal torg vest, gå tvers over rundkjøringen til Hurdal torg øst og ta bussen derfra videre til Eidsvoll Verk tog- og busstasjon.
  • Korresponderer med buss 445 for videre vei til Eidsvoll Verk tog- og busstasjon.
  • Reisetider: 07:18, 08:00

 • Buss 446 mellom Knai, Hurdal torg vest (sentrum) og Erikstellet.
  • Denne bussen går fra Knai gjennom Hurdal sentrum og til Erikstellet.
  • Korresponderer med buss 445 for de som kommer fra Eidsvoll Verk tog- og busstasjon.
  • Reisetider: 14:05, 16:00, 16:30.


Tog - Eidsvoll Verk togstasjon

 • Tog (R11 eller L12) mellom Oslo og Eidsvoll Verk: ca 30 minutter
  • Bil fra Hurdal torg til Eidsvoll Verk togstasjon: ca 20 minutter.

 • Tog mellom Eidsvoll Verk og Hamar: 1 time 33 minutter (L12 - R10).
  • Bil fra Hurdal torg til Eidsvoll Verk togstasjon: ca 20 minutter.


Parkeringsmuligheter for bussreisende:
 • Parkeringsplassen utenfor Hurdal Rådhus på oppmerkede plasser.
 • Parkeringsplasser i tilknytning til busstoppet ved gamle Kjerkekretsen Skole (like ved Hurdal kirke).
 • Sykkelparkering like ved bilparkeringene.


Sjekk for sikkerhets skyld www.ruter.no for nærmere og eventuelt oppdatert informasjon.

IN ENGLISH

 
Information about public transport (bus) from Hurdal can be found on www.ruter.no. Choose 'In English' and you can search for 'Hurdal' to either 'Eidsvoll verk [buss] (Eidsvoll)' (a bus and train station), or for example the whole route from 'Hurdal Kirke' to 'Oslo Sentralstasjon [tog] (Oslo)'.

 
The bus transport begins departure at 5:36 am from Hurdal to Eidsvoll Verk and the last bus departs at 8:06 pm. From Eidsvoll Verk to Hurdal the bus transport departs at 07:30 am to 8:30 pm.

Please check www.ruter.no before travelling by bus/train.


________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet