Selge selv - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Selge selvØnsker du å selge selv?

Hurdalsmegleren kan da bistå med oppgjøret.

Noen har både tid nok og kunnskap nok til å selge på egenhånd uten megler. Det kan da være en rimeligere løsning enn å engasjere megler.

Det gir trygghet for mulige kjøpere å vite at pengeoverføringer og overskjøting vil komme til å skje på ryddig måte. Det bør da tydeliggjøres i annonseringen din at du bruker megler/advokat til oppgjøret.

Oppgjørsoppdrag er en rimeligere variant av meglertjenester. Merk at den kan skje på forskjellige måter. Den rimeligste er at kontrakt er skrevet før advokat/megler engasjeres.


For kjøperen:

Advokaten/megleren sikrer at kjøpers penger står på klientkonto inntil skjøtet (og eventuelle pantobligasjoner) er tinglyst.


For selgeren:

Selger har på tilsvarende måte trygghet for at pengene allerede er betalt advokatens/meglerens klientkonto før kjøper får overta bruken eller hjemmelen.


Dersom du vil selge selv - sørg for å stå på trygg grunn:

 • Det bør tydeliggjøres i annonseringen din at du vil bruke megler/advokat til oppgjøret. Det gir trygghet for mulige budgivere å vite at pengeoverføringer og overskjøting vil komme til å skje på en kontrollert måte.

 • Husk at du har opplysningsplikt. Den må oppfylles før det inngås bindende avtale. Du må fortelle mulige kjøpere om alle forhold som kan være av betydning for en kjøpers vurdering og kjøp.

 • Selv om du bruker megler til oppgjørsoppdrag, vil megleren i utgangspunktet ikke være ansvarlig for at kjøperen får de opplysninger han har krav på. Det er du som selger som må gi alle nødvendige opplysninger til kjøper.

 • Spare mest mulig? Inngå kjøpsavtalen før dere kontakter advokaten/megleren: Dersom advokaten/megleren skal bistå partene før avtalen er inngått eller kontrakten er underskrevet, vil det lett oppstå en informasjons-/rådgivningsplikt for advokaten/megleren som innebærer at ytterligere opplysninger må innhentes (*), som igjen vil medføre ytterligere utgifter i form av offentlige/private gebyrer/avgifter.

 • Dersom du ønsker å spare mest mulig penger, bør du derfor skaffe/ta utskrift av en kontrakt fra f.eks. Forbrukerrådet sin nettside. Så signerer du og kjøper på kontrakten og leverer den til advokaten/megleren.

 • Bruk takstmann. Dette er med på å oppfylle din opplysningsplikt overfor kjøper, som igjen kan ha betydning for kjøpers mulighet til å komme tilbake med reklamasjon etter at du tror handelen er opp og avgjort. Det gir også økt trygghet for kjøper å ha en takst å forholde seg til når kjøpesum avtales.

 • Husk å bruke skriftlighet mellom deg og kjøperen, både før og etter salget. Mange klager på boligkjøpet i ettertid. Da er det greit å kunne dokumentere hva som faktisk ble sagt og gjort.

 • Forbered salget godt. Innhent alle opplysninger før du igangsetter salget. Når alt er innhentet, kan du legge ut annonsen på Finn.no. Det er der alle kjøpere går.

 • Ideelt sett bør bilder tas av en boligfotograf.

 • Regulerings-/arealplan mv. fra kommunen.

 • For sameie/borettslag: innhent opplysninger fra forretningsfører og/eller styret.

 • Alle månedlige/årlige utgifter må opplyses til kjøper før han/hun inngår avtalen.

 • Før visningen: Sett deg inn i all informasjonen du har (innhentet).

 • For budrunden: sørg for at alt skjer skriftlig.

 • Denne listen er ikke uttømmende. En forenklet tommerfingerregel er at kjøper bør få alle opplysninger du selv skulle ønske å få dersom du selv var kjøper. Gå gjennom rom for rom og lag en liste. Manglende eller uriktige opplysninger vil gi kjøper et reklamasjonsgrunnlag. Derfor er det bedre å være ærlig om eventuelle mangler. Slik kan du unngå et dyrt reklamasjonskrav i ettertid. Alle vet at alle boliger har en eller flere mangler. Spørsmålet er hvilke eller hvor store de er. Du vil derfor ikke skremme bort en kjøper bare fordi du er ærlig. Blir kjøperen likevel skremt, er det bedre nå enn i ettertid, hvor en eventuell rettslig prosess lett blir dyr.


(*) Innhenting av informasjon fra for eksempel kommune, sameiets/borettslagets forretningsfører mv. vil koste penger, men vil også være en "forsikring" for selger, fordi selger da kan dokumentere å ha gitt kjøperen alle de opplysninger som forelå før man inngikk avtalen. Dette vil da kjøper ikke kunne reklamere over senere.


Dersom du vil bruke Hurdalsmegleren til oppgjøret

 • Oppgjørsavtale: Få skjema av Hurdalsmegleren hvor både du og kjøper signerer/bekrefter at oppgjøret skal gjennomføres av Hurdalsmegleren. Dette bør signeres samtidig med kjøpekontrakten for boligen.

 • Det kan også være lurt å tilføye dette i kjøpekontrakten mellom deg (selger ) og kjøper: "Partene er enig om at advokat Talsnes/Hurdalsmegleren foretar oppgjøret". Dette skaper trygghet for begge parter.

 • Det er vanlig at selgeren betaler for innhenting av eventuell informasjonsinnhenting. Det er også vanlig at selgeren betaler advokaten/megleren.________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet