Selge via megler - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Selge via megler


Salgsoppdrag vs. Oppgjørsoppdrag
Advokat Talsnes tilbyr både salgsoppdrag og oppgjørsoppdrag.

Dersom du ønsker at Advokat Talsnes skal selge for deg, er megler lovpålagt å inngå en avtale om salgsoppdrag.

Dersom du ønsker å selge selv, kan Advokat Talsnes tilby å gjennomføre oppgjørsarbeidet. I så fall er megler pliktig å inngå avtale om oppgjørsoppdrag.Ved inngåelse av salgsoppdrag utfører megler hele oppdraget. Dvs. informasjonsinnhenting, klargjøring av prospekt og finn-annonse, budrunde, kontrakt og kontraktsmøte, oppgjørsarbeid (overføring av penger/skjøte/pantedokument mv.).

Ved inngåelse av oppgjørsoppdrag foretar du selv alt arbeidet frem til budrunden er over og du har funnet en kjøper.


Finansiering vs. valg av megler
Det er fritt meglervalg i Norge. Det vil si at banken din ikke kan legge noen som helst føringer på ditt valg av megler. Banken må altså gi deg like gode vilkår uavhengig av hvilken megler du velger (se Finanstilsynets Rundskriv 7/2016 av 19.04.2016).

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet