Skole - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

SkoleHurdals barne- og ungdomsskole
er samlokalisert med kommunens kultursenter.

Her finnes også kommunens kulturhus, kino, bibliotek, allrom, flerbrukshall mv. Se hurdal.kommune.no for nærmere informasjon.

Bygningsmassen er av nyere dato (2014) og ligger sentralt plassert 90 meter fra Hurdal Torg.

Skolens adresse: Østsidevegen 1, 2090 Hurdal


Avstander mellom Hurdal skole/kultursenter og

- Oslo Sentralstasjon: 79 km (med bil via E6 og Rv 180, dvs. østsiden av Hurdalsjøen).

- Gardermoen flyplass: 31 minutter (med bil via E6 og Rv 180, dvs. østsiden av Hurdalsjøen) eller 36 minutter (med bil via Rv120, dvs. vestsiden av Hurdalssjøen).

- Eidsvoll Verk tog- og busstasjon: 18 minutter (med bil via Rv 180, dvs. østsiden av Hurdalsjøen).

- Eidsvoll tog- og bussstasjon: 23 minutter (med bil via Rv 180 (dvs. østsiden av Hurdalsjøen), E6 og 181.

(Avstandene er omtrentelige).


Videregående skole

Hoppensprett VGS har ønsket å starte i Hurdal, men har utsatt dette på ubestemt tid.

Foreløpig må man ta buss ut av bygda for å gå på videregående skole.
________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet