Tips til selger - Eiendomsmegling i Hurdal og omegn.

www.Hurdalsmegleren.no
Gå til innhold

Tips til selger


Her er noen tips for selger av bolig:


Før oppdragsinngåelse

 • Velg en megler som vet hvordan det er å bo i nærheten.Etter oppdragsinngåelse

 • Husk å gi all informasjon du har om boligen/eiendommen til megler.

 • Husk å fylle ut energiattesten. Kjøper kan kreve at selger betaler innhenting av energiattest dersom ikke selger innhenter og fremlegger denne før salget.

 • Gjør deg opp en formening om når du ønsker at kjøper skal overta boligen/eiendommen.Før visning

 • Blir du kontaktet direkte av mulige kjøpere? Det hender noen forsøker seg ved å gi direkte bud til selger. Det anbefales å vise mulige kjøpere videre til megleren. I ettertiden bør det ikke være tvil om hvilken informasjon kjøperen har fått.

 • Det anbefales på generelt grunnlag aldri å akseptere bud før den ordinære budrunden etter visning.Visning

 • Rydd og vask hele boligen/eiendommen.

 • Fjern alle personlige effekter - både før fotografering og visning.

 • Snakk med megler om detaljene.

 • Sørg for å ha et annet sted å være under visningene.Før budrunden

 • Ha gjort deg opp en mening om det laveste budet du vil akseptere. Se her for nærmere informasjon om budgivning.

 • Fortell megler dersom du har ønsker i forhold til overtagelsesdato.Under budrunden

 • Sørg for å ha tilgang til epost og telefon under hele budrunden.

 • Alle tilbud, avslag og aksepter må gis skriftlig til megler.

 • Beregn at megler må kunne få tak i deg under hele budrunden. Det kan ta flere timer.

 • Vær forberedt på at budgiver/kjøper stiller forbehold. Generelt anbefaler Hurdalsmegleren at selger ikke godtar andre forbehold enn forbehold om konkrete overtagelsesdatoer.

 • Du trenger ikke akseptere det høyeste budet.

 • Husk å svare på budet innen budfristen.

 • Husk at megler må ha tid til å kontakte budgiver for å akseptere budet innen fristen.


Du vil få nærmere konkrete råd under utførelsen av oppdraget.Skal du selv selge din bolig/eiendom?
SKATTEMESSIGE FORHOLD    .....

________________________________
Medlem av den Norske Advokatforening Member of the Norwegian Bar Association


ADRESSE
___________________
Hurdalsmegleren
v/Advokat Talsnes
PB 33
2091 Hurdal

TELEFON
________________________
+47 47 88 99 74
___________________________________
EPOST: post@hurdalsmegleren.no


www.AdvokatTalsnes.no
Enn nettside tilhørende:
Tilbake til innholdet